วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ชุดคู่สว่าน

ชุดคู่สว่าน

1590 บาทรวมส่งปลายทาง งานป้าย

1.สว่านกระแทก2ระบบ 4หุน (750วัตต์)1630
2.สว่าน2หุน (370วัตต์)2010